اطلاعات درآمدهای عملیاتی و سود خالص بیش از 600 شرکت بازار سرمایه از 1396 تا خرداد 1401

ریال9,000,000

توضیحات

در فایل مربوطه از خروجی نرم افزار دانا اطلاعات درآمدهای عملیاتی و سود خالص بیش از 600 شرکت بازار سرمایه از 1396 تا خرداد 1401 فراهم گردید .

حدود 3200 رکورد دیتای خام در فایل تهیه شده اند و بیشتر برای افرادی منسب است که نیاز به دریافت دیتا جهت ترسیم نمودارها و یا مقایسه سودسازی شرکتها توسط اکسل یا هر نرم افزار دیگری دارند.